Марфиев закон 11

Целибат:
Најнеприродна перверзија.

Афоризми: 

Афоризми

 • Би можеле и ние да се опаметиме,
  но со тоа би го изгубиле националиот идентитет.

 • На овој свет има само тројца мажи кои се спремни да те поддржат во тежок момент:
  Jack Daniels, John Jameson и Johnnie Walker!

 • Завидливите луѓе се хранат со твојата несреќа. Биди Среќен...

 • Кој лаже, тој и краде,
  кој краде тој и има,
  кој има тогаш тој е добар пријател.