Марфиев закон 11

Целибат:
Најнеприродна перверзија.

Афоризми: 

Афоризми

 • Открив дека сум перверзен тип.
  Ја сакам владата!

 • Големите умови разговараат за идеи.
  Просечните умови разговараат за настани.
  Малите умови разговараат за луѓе.
  Елеонор Рузвелт...

 • Повеќе ја сакам Владата отколку жената!
  Владата поредовно ме секса.

 • Каква љубов,
  се вљуби до уши во пача од свински уши.