Марфиев закон 9

Џентлмен е мажот
кој ја заштитува жената
се додека не остане
насамо со неа.

Афоризми: 

Афоризми

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА