Марфиев закон 7

Никогаш немој да стоиш
помеѓу дрво и куче.

Афоризми: 

Афоризми

  • Ништо не се подобрува
    со стареењето.

  • Двајца пријатели оделе низ една пустина. По патот се скарале и едниот го удрил другиот. Удрениот се почувствувал повредено, но молчејќи напишал во...

  • Бесмислено е да се мразат сите рози, бидејќи си се изгребал од еден трн.

    Бесмислено е да не веруваш во љубов, бидејќи една била...

  • Го уништивме организираниот криминал.
    Сега во државата ништо не функционира!