Марфиев закон 7

Никогаш немој да стоиш
помеѓу дрво и куче.

Афоризми: 

Афоризми

 • Гаранцијата за квалитет
  ништо не гарантира?

 • Инфаркт-каков и да е од срце е!
  Немојте да умрете рано наутро. Ќе си го расипете целиот ден.
  Несреќа е кога среќата ти тропне на врата...

 • Кога лажгото каже дека лаже, висина е!

 • Жената по природа е ангел,
  но ако и ги скршат крилата,
  таа лесно ќе научи да лета на метла!!!