Марфиев закон 6

Мажот е среќен со било која жена
додека не ја засака.

Афоризми

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА