Марфиев закон 5

Кога сиромаштијата чука на врата,
љубовта скока низ прозорец.

Афоризми: 

Афоризми