Марфиев Закон 4

Не прави прељуба...
Ако не наидеш на добра прилика.

Афоризми: 

Афоризми

 • Лагата ја убива љубовта.
  Искреноста уште повеќе.

 • - Ум да се продава за пари,
  секој ќе си купи и умен ќе биде.

 • Македонија нема територијани претензии кон никого.
  Па дури ни кон Западна Македонија!

 • Некој друг ќе мора да ја плати сметката.
  Јас ваков живот не сум нарачал!