Марфиев Закон 4

Не прави прељуба...
Ако не наидеш на добра прилика.

Афоризми: 

Афоризми

 • Имаше длабок глас,
  ама џебот му беше плиток.

 • На овој свет има само тројца мажи кои се спремни да те поддржат во тежок момент:
  Jack Daniels, John Jameson и Johnnie Walker!

 • Повеќе ја сакам Владата отколку жената!
  Владата поредовно ме секса.

 • Малото знаење ги прави луѓето арогантни, големото знаење ги прави одмерени.
  - Пабло Неруда