Ангел

Жената по природа е ангел,
но ако и ги скршат крилата,
таа лесно ќе научи да лета на метла!!!

Афоризми

 • Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
  Жан-Пол Сартр

 • Неможите да бидите храбри ако не сте повредени.
  Неможе да научите ако не сте погрешиле.
  Неможете да бидете успешни ако не сте...

 • Го уништивме организираниот криминал.
  Сега во државата ништо не функционира!

 • Во стварноста, реалноста е сосема поинаква.