Ангел

Жената по природа е ангел,
но ако и ги скршат крилата,
таа лесно ќе научи да лета на метла!!!

Афоризми