Симпатијата

Тој што ќе се изгори од љубов,
дува и на симпатијата.

Афоризми: 

Афоризми