Нарачка

Некој друг ќе мора да ја плати сметката.
Јас ваков живот не сум нарачал!

Афоризми: 

Афоризми