Чија

Секогаш своја,
често твоја,
ретко ничија,
никогаш сечија.

Афоризми: 

Афоризми

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА