Флерт

Флертот е женски спорт - со машки будали

Афоризми: 

Афоризми

 • Според грчката митологија, луѓето биле отпрвин создадени со 4 раце, 4 нозе и глава со 2 лица. Плашејќи се од нивната моќ, Зевс потоа ги поделил на...

 • На овој свет има само тројца мажи кои се спремни да те поддржат во тежок момент:
  Jack Daniels, John Jameson и Johnnie Walker!

 • Нашата позиција и опозиција
  само на едно место имаат ист став.
  Во тоалетот.

 • Ако долго живеат заедно животните се засакуваат,
  а луѓето замразуваат.