Штета

Имаше длабок глас,
ама џебот му беше плиток.

Афоризми: 

Афоризми

 • Нашата позиција и опозиција
  само на едно место имаат ист став.
  Во тоалетот.

 • Нашите стаорци немаат намера
  да го напуштат бродот што тоне!
  Уште им трае мандатот.

 • Револуциите не ги поместуваат фотељите,
  туку само задниците од фотељите.

 • Опасно е да си во право кога Владата греши.