Штета

Имаше длабок глас,
ама џебот му беше плиток.

Афоризми: 

Афоризми

 • Подобро да испаднеш будала,
  отколку од авион.

 • Од 0 до 18 години на жената
  и се потребни добри родители.
  Од 18 до 35, добар изглед.
  Од 35 до 55, убави особини.
  од 55...

 • Нашата позиција и опозиција
  само на едно место имаат ист став.
  Во тоалетот.

 • Ѓаволот дојде по своето.
  Само не знам зошто ни ги остави претседателот и премиерот?!