Штета

Имаше длабок глас,
ама џебот му беше плиток.

Афоризми: 

Афоризми

  • Сексот е 50% од она што си го добил,
    и 50 % од она што луѓето мислат дека
    си го добил!

  • Според грчката митологија, луѓето биле отпрвин создадени со 4 раце, 4 нозе и глава со 2 лица. Плашејќи се од нивната моќ, Зевс потоа ги поделил на...

  • Марко Крале е прототип на денешниве политичари!
    Македонец, а работеше за туѓи интереси.

  • Двајца пријатели оделе низ една пустина. По патот се скарале и едниот го удрил другиот. Удрениот се почувствувал повредено, но молчејќи напишал во...