Сенка

Жената е како сенка:
- Ако трчаш по неа, бега.
- Ако трчаш пред неа, трча по тебе .

Афоризми: 

Афоризми

 • Во Нашата држава сеедно е каде се наоѓаш.
  Секогаш си на местото на несреќата.

 • Сексот е 50% од она што си го добил,
  и 50 % од она што луѓето мислат дека
  си го добил!

 • Во нашата земја место има за сите.
  Можеби ќе недостигаат крстови!

 • Македонија е земја на радост и смеа!
  Некои се радуваат кога гледаат како цел свет ни се смее!