Сенка

Жената е како сенка:
- Ако трчаш по неа, бега.
- Ако трчаш пред неа, трча по тебе .

Афоризми: 

Афоризми

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА