Револуција

Револуциите не ги поместуваат фотељите,
туку само задниците од фотељите.

Афоризми: 

Афоризми

 • Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
  Жан-Пол Сартр

 • Додека не ја сретнете вистинската,
  уживајте во погрешните.

 • Бесмислено е да се мразат сите рози, бидејќи си се изгребал од еден трн.

  Бесмислено е да не веруваш во љубов, бидејќи една била...

 • Нашите стаорци немаат намера
  да го напуштат бродот што тоне!
  Уште им трае мандатот.