Чамецот

Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
Жан-Пол Сартр

Афоризми: 

Афоризми

 • Инфаркт-каков и да е од срце е!
  Немојте да умрете рано наутро. Ќе си го расипете целиот ден.
  Несреќа е кога среќата ти тропне на врата...

 • Во нашата земја место има за сите.
  Можеби ќе недостигаат крстови!

 • Искуство е она што кај жената ќе остане, после све она што ќе го изгуби.

 • Кога не би имало жени,
  дијамантот би бил обично каменче