Чамецот

Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
Жан-Пол Сартр

Афоризми: 

Афоризми

 • Од 0 до 18 години на жената
  и се потребни добри родители.
  Од 18 до 35, добар изглед.
  Од 35 до 55, убави особини.
  од 55...

 • Во Нашата држава сеедно е каде се наоѓаш.
  Секогаш си на местото на несреќата.

 • Ќе добиете слобода на говор ама после тоа не сакам повеќе да ве слушнам!!!

 • Повеќе ја сакам Владата отколку жената!
  Владата поредовно ме секса.