Чамецот

Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
Жан-Пол Сартр

Афоризми: 

Афоризми

 • Секогаш своја,
  често твоја,
  ретко ничија,
  никогаш сечија.

 • Тој што ќе се изгори од љубов,
  дува и на симпатијата.

 • Брак е всушност фенси збор,
  за посвојување возрасно машко дете,
  кое не може да се грижи самото за себе.

 • Многу луѓе мислат дека се најпаметни,
  Јас тоа го знам!