Чамецот

Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
Жан-Пол Сартр

Афоризми: 

Афоризми

 • Ако кажеш некоја тајна на својот пријател,
  води сметка дека и тој има пријател.

 • Големите умови разговараат за идеи.
  Просечните умови разговараат за настани.
  Малите умови разговараат за луѓе.
  Елеонор Рузвелт...

 • Љубов е кога те фаќам за рака,
  покрај таков згоден газ!

 • Искуство е она што кај жената ќе остане, после све она што ќе го изгуби.