Градски живот

Градски живот: Милиони луѓе, заедно осамени.

- Хенри Дејвид Торо

Афоризми: 

Афоризми

 • Никогаш не се расправај со будала.
  Луѓето можеби нема да ја воочат разликата.

 • Жената е како сенка:
  - Ако трчаш по неа, бега.
  - Ако трчаш пред неа, трча по тебе .

 • Многу луѓе мислат дека се најпаметни,
  Јас тоа го знам!

 • Последната мисла на една проститутка:
  Животот е курва