Градски живот

Градски живот: Милиони луѓе, заедно осамени.

- Хенри Дејвид Торо

Афоризми: 

Афоризми