Градски живот

Градски живот: Милиони луѓе, заедно осамени.

- Хенри Дејвид Торо

Афоризми: 

Афоризми

 • Кога ќе се омажиш за никој и ништо, добиваш ништо.

 • Искуство е она што кај жената ќе остане, после све она што ќе го изгуби.

 • Кој лаже, тој и краде,
  кој краде тој и има,
  кој има тогаш тој е добар пријател.

 • Жената е како сенка:
  - Ако трчаш по неа, бега.
  - Ако трчаш пред неа, трча по тебе .