Од срце

Инфаркт, каков и да е од срце е!
Немојте да умрете рано наутро. Ќе си го расипете целиот ден.
Несреќа е кога среќата ти тропне на врата, а ти не си дома.
Жената за мене е закон! Ама ги сакам дупките во законот!

Афоризми: 

Афоризми