Говорница

Немојте да се чудите кога ќе видите како наш пратеник си ја брише устата со тоалетна хартија!
Знае тој што правеше на говорницата!

Афоризми: 

Афоризми