Искуство

Искуство е она што кај жената ќе остане, после све она што ќе го изгуби.

Афоризми: 

Афоризми

  • Се поубави жени, се помалку време!

  • Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
    Жан-Пол Сартр

  • Брак е всушност фенси збор,
    за посвојување возрасно машко дете,
    кое не може да се грижи самото за себе.

  • Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!