Марфиев закон 13

Љубовта не знае што би правела
со моралните доблести.

Афоризми: 

Афоризми