Нозе

Кој нема во главата има во нозете.
На некои жени, тоа им е сосема доволно.

Афоризми: 

Афоризми