Марфиев закон 22

Двајца е друштво, тројца е оргија

Афоризми: 

Афоризми

  • Кога сиромаштијата чука на врата,
    љубовта скока низ прозорец.

  • Љубовта е сама по себе награда а омразата е сама по себе казна!

  • Кој нема во главата има во нозете.
    На некои жени, тоа им е сосема доволно.

  • Во тиквешко негде во некое село, кај сланата тивко венеше Цвете, ја видов со друг се гнете.
    Tаа витка се витка, снага крши а тој проклетиот...