Марфиев закон 24

О слабост,
името ти е жена.

Афоризми

  • Градски живот: Милиони луѓе, заедно осамени.

    - Хенри Дејвид Торо

  • Бесмислено е да се мразат сите рози, бидејќи си се изгребал од еден трн.

    Бесмислено е да не веруваш во љубов, бидејќи една била...

  • Искуство е она што кај жената ќе остане, после све она што ќе го изгуби.

  • - Ум да се продава за пари,
    секој ќе си купи и умен ќе биде.