Бесмислено

Бесмислено е да се мразат сите рози, бидејќи си се изгребал од еден трн.

Бесмислено е да не веруваш во љубов, бидејќи една била невозвратена или неверна.

Бесмислено е да се откажеш од своите сништа бидејќи еден не се остварил.

Бесмислено е да се откажеш од сите пријатели бидејќи еден те изневерил.

Афоризми: 

Афоризми