Мудрост

Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.
Жан-Пол Сартр

Кој лаже, тој и краде,
кој краде тој и има,
кој има тогаш тој е добар пријател.

Во Нашата држава сеедно е каде се наоѓаш.
Секогаш си на местото на несреќата.

Страници