Поука

Револуциите не ги поместуваат фотељите,
туку само задниците од фотељите.

Кога не би имало жени,
дијамантот би бил обично каменче

Ако ги исфрлиме сите лоши работи, тогаш Македонија е
убаво место за живеење.

Страници