Македонија

Ако ги исфрлиме сите лоши работи, тогаш Македонија е
убаво место за живеење.

Македонија е земја на радост и смеа!
Некои се радуваат кога гледаат како цел свет ни се смее!