Лубов

Флертот е женски спорт - со машки будали

Секогаш своја,
често твоја,
ретко ничија,
никогаш сечија.

Тој што ќе се изгори од љубов,
дува и на симпатијата.

Страници