Поема

Во тиквешко негде во некое село, кај сланата тивко венеше Цвете, ја видов со друг се гнете.
Tаа витка се витка, снага крши а тој проклетиот надвор сврши,
- УБИЈА ДЕТЕ