Жена

Кога не би имало жени,
дијамантот би бил обично каменче