Жена - Маж

Жената е како сенка:
- Ако трчаш по неа, бега.
- Ако трчаш пред неа, трча по тебе .

Имаше длабок глас,
ама џебот му беше плиток.

Некој друг ќе мора да ја плати сметката.
Јас ваков живот не сум нарачал!

Страници