Брак

Некој друг ќе мора да ја плати сметката.
Јас ваков живот не сум нарачал!

Меден месец е време меѓу:
''можам'' и ''можев и подобро''.

Кога ќе се омажиш за никој и ништо, добиваш ништо.

Страници