Религија

Жената по природа е ангел,
но ако и ги скршат крилата,
таа лесно ќе научи да лета на метла!!!

Не прави прељуба...
Ако не наидеш на добра прилика.

Ѓаволот дојде по своето.
Само не знам зошто ни ги остави претседателот и премиерот?!

Страници