Политика

Револуциите не ги поместуваат фотељите,
туку само задниците од фотељите.

Кога изборите би можеле нешто да променат,
би ги укинале!

Во Нашата држава сеедно е каде се наоѓаш.
Секогаш си на местото на несреќата.

Страници