Ganc & Roses

Ало насмевни се

Фото:

Повеќе од ВицотекаЗошто жените живеат подолго од мажите? - За да надокнадат за времето изгубено во паркирање.

Испит на фолозофски факултет. Есеј со што е можно помалку зборови кој ќе содржи, религија, секс, тајна. Есејот што... + повеќе

Учителката му вика на Трпе: - Кажи на англиски: Мачката падна во вода и се удави. Трпе: - Mjau bum in the water... + повеќе

Двајца пријатели оделе низ една пустина. По патот се скарале и едниот го удрил другиот. Удрениот се почувствувал... + повеќе