Дупло

Човек фаќа златна риба и оваа му вели:
- Ако ме пуштиш ќе ти исполнам 3 желби, ама се што ти ќе посакаш комшијата ќе добие дупло од тоа.
- Добро, Прво сакам да ја имам најголемата куќа на светот
Рибава му дава палата, а на комшијата дупло поголема од неговата.
- Второ сакам најбрзата кола на светот.
Рибава му дава Ферари, а на комшијата некоја кола од иднината дупло побрза од оваа.
- Трето сакам да доживеам мал инфаркт!!!

Повеќе од ВицотекаШефот: Имаш 50 цигли во авион, фрлаш една,колку ти остануваат? Кандидатот: 49 Шефот: Како во три потези ќе ставиш слон... + повеќе

1x9+2=11 12x9+3=111 123x9+4=1111 12345x9+5=11111 123456x9+6=111111 1234567x9+7=1111111 12345678x9+8=11111111... + повеќе

Жената: Јадеше!? Мажот : Јадеше!? Жената: Ме слушна што ти реков!? Мажот : Ме слушна што ти реков!? Жената: Што ти е,... + повеќе

Мара имала три ќерки, и сите три биле невини. Тие се омажиле во исто време. Бидејќи биле неискусни во сексот Мара... + повеќе