Нула бодови ниедна грешка

1. Во која битка загина Наполеон?
- Во неговата последна.
2. Каде беше потпишана Декларација за независност?
- Најдолу.
3. Која е главната причина за развод?
- Бракот.
4. Што не треба да изедеш за доручек?
- Ручекот и вечерата.
5. Што изгледа како половина од јаболко?
- Неговата друга половина.
6. Како може еден маж да помине 8 дена без да спие?
- Нормално...ќе спие навечер.
7. Како можеш да подигнеш слон со една рака?
- Каде можеш да најдеш слон со една рака?
8. Доколку во една рака имаш 3 јаболка и 4 портокали, а во другата 4 јаболка и 3 портокали, што би имал?
- Огромни раце.
9. Ако на 8 мажи им се потребни 10 часа за да изградат еден ѕид, колку време ке им биде потребно на 4 мажи ?
- Нула... ѕидот е веке изграден.
10. Како можеш да фрлиш јајце на подот без да го скршиш?
- Како сакаш. Тешко е да го скршиш подот со јајце.

Вицотека