Луд

Разговараат двајца другари.
- Луд е оној кој зборува и никој не може да го разбере. Ме разбра ли што сакав да кажам?
- Не, одговори другиот.

Повеќе од ВицотекаТрпе: - Трале, знаеш дека бројот 7 е мој среќен број? Роден сум на 07.07.1977, и тоа во 7 часот, 7 минути и 7 секунди,... + повеќе

Меден месец е време меѓу: ''можам'' и ''можев и подобро''.

Во Нашата држава сеедно е каде се наоѓаш. Секогаш си на местото на несреќата.

Како се вика цигански турнир во тенис: - ROMAN GARROS