Човекојадци

Како човекојадците ги нарекуваат атлетичарите?
- Fast Food!

Вицотека: 

Вицотека