Вљора

Oј Вљора!
Ти си моја љубаф фтора.
На тебе мисљим у Арачиново
со трактор нивата кога го орам.
За тебе и брача со каљаш че ги борам
че го умрем за тебе љубаф моја,
за тебе че учим даљи треба кој иљи која,
со бензин че те паљим
ако нечеш да ти гаљим.
Можда сум од пљанина горе
аљи ти сакам тебе море!

Вицотека

 • - Ало, се јавуваме во врска со вашата исчезната сопруга, бидете подготвени за најлошото!
  - Аман бе, зарем ќе се врати?

 • Две плавуши седат на концерт на пијано.
  - Ова да не е Шопен?
  - Не сум сигурна, чекај нека се сврти!

 • Три сличности меѓу плата и менструација:
  - Двете доаѓаат еднаш месечно.
  - Траат пет дена.
  - После тоа можеш да се е*еш.

 • Седат полицаец и неговиот син дома и полицаецот го кара синот:
  - Сине навистина мислам дека не е во ред да пушиш уште во петто...