Русин и Американец

Разговараат Рус и Амер кој е похрабар.
Рус:
Јас се и измочав на Белата Куќа.
Амер:
А јас се исрав пред Лениновиот музеј, сред бел ден на Црвениот плоштад.
Рус:
Браво, само јас морам нешто да ти признаам дека кога се измочав никој не ме виде.
Амер:
И јас нешто морам да ти признаам, јас дури ни гаќите не ги спуштив.

Вицотека: 

Вицотека