Поклон

Зошто на влезната врата од влашка куќа има две окца за гледање?
- Горе да види кој доаѓа, долу да види што носи.

Повеќе од ВицотекаНастанала голема глад во Црна Гора, па Црногорците гледаат дека не сака никој да им помогне, и не знаејќи што ќе се... + повеќе

Обединетите нации распишале конкурс за најпоучна слика. Нацртал Трпе гол човек со гас-маска кој во едната рака држел... + повеќе

Колку шовинисти треба за да сменат сијалица? Ниеден. Нека готви кучката во темница.

Која е разликата помеѓу сонцето и свекрвата? - Нема разлика, ниту едното ниту другото не можеш да го гледаш.