Две ствари

Началник у полициску станицу на цајкани им напишаја на таблу:
- Од вас тражу само едно, а тој су две ствари:
- Работа, ред и дисциплина.

Повеќе од ВицотекаШто е доцент? Доцент е човек кој што е потенцијална опасност за државата, се до последен цент?

Оди Трпе низ улица, а Трале на гранка. Го прашува Трпе: Што правиш на гранка? Мајмуните одамна се слезени од гранка...... + повеќе

Знаеш другар бев во една интересна земја која се се вика Македонија. Да, сум слушнал дека има таква. Бев гостин во една... + повеќе

Си бил некој многу грешен човек и еден ден дошол ѓаволот да му ја зеде душата. Ѓаволот кога влегол дома кај него,... + повеќе