Бог

Битолски Бог на сексот се вика: Клај Го

Вицотека:

Повеќе од ВицотекаЗошто зборот „скратено“ е толку долг?

Како ќе спречите 6 црнци да силуваат бела жена ? - Фрлите им баскет!

Разговараат слепец и инвалид: Cлепецот: Како иде? Инвалидот: Како што гледаш!

Што е разлика помеѓу жена французинка и жена македонка? Французинката во лева рака го држи мажот, во десната швалерот,... + повеќе