Цигара

Плавуша излегува со новиот тип, одат во парк, типот вади кутија цигари, ги подава кон неа и ја прашува:
Цигара?
Плавушата:
Знам дека е цигара !!!

Вицотека: 

Вицотека