Колку е саатот

Полицаец прашува дете на улица:
- Колку е саатот:
Детето:
- 10 минути до 6.
Полицаецот:
- Море дете, не те прашав колку ќе биде саатот за 10 минути, него коклу е саатот сега!

Вицотека: 

Вицотека