Развод

Циган и циганка на суд се разведуваат. Причина за разводот е тоа што циганот ја фатил жива циганката со друг. Зборел прво циганот, како он секој ден идел да збира картони, ова-она, ги продавал, се мачел за 10-те деци и жената, а оваа за тоа време се ду*ела со други. И го прекинува циганката:
- Господин судија, а може ли јас нешто да прашам?
Судијата и одговорил потврдно. Циганката му се врти на циго и му вика:
- Дали добиваше кога сакаше?
- Да, одговорил циго.
- Дали добиваше каде сакаше?
- Да.
- Дали добиваше колку сакаше?
- Да.
Му се врти циганката на судијата и му вика:
- Епа господин судија, ја мислам дека имам право да располагам со моите вишоци.

Повеќе од ВицотекаВо зоолошка градина: - Мамо, мамо,тоа мајмунот ли е ? - Не сине, тоа е се уште касиерот.

Отвараш фрижидер гледаш кутија со сладолед, отвараш кутијата со сладолед гледаш сарма! Ех, оваа моја чудесна Македонија...

Bili smo odjeveni i spremni za pokret na novogodišnju proslavu. Upalili smo noćno svjetlo, uključili automatsku... + повеќе

Како се вика гинеколог на турски? - Дунда сервис.