Бетер

Не су сви жене исти?
Има и бетер!!!

Вицотека: 

Вицотека

 • Корисникот неможе да се поврзе на интернет.
  Сервисер: Дали сте сигурни дека ја користите правата лозинка?
  Корисник: Да сигурен...

 • - Кое животно е најсилно?
  - Лав!
  - А зошто лав?
  - Затоа што е јак како коњ!

 • - Што е разликата меѓу еротика и перверзија?
  - Еротика е да користиш пердув, а перверзија е да користиш кокошка.

 • Трпана прашува:
  - Трпе не си заборавил дека ми должиш пари?
  - Не, не, ќе памтам до крајот на животОТ!

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА