Лустер

Учителката им рекла на учениците да напишат за домашна што јадат најмногу нивните мајки.
Другиот ден сите ја читаат домашната: која сака леб, друга сарми, трета пици итн. Учителката го прашува мали Џокица да ја прочита домашната:
- Мојата мајка најмногу јади лустери.
- Како бе лустери?
- Пред некоја вечер станав да одам во клозет и ја слушнав мама како вели:
- Драги, изгаси го лустерот и дај да го лапнам!

Повеќе од ВицотекаТрпе се вози во воз. Наспроти него седи постар човек. Одеднаш, крај левото уво на Трпе долетува плунка. Трпе се чуди и... + повеќе

Некој човек требало да има секс со некоја стварно "голема" жена. Само што се качил на неа, ја прашува: - Може да ја... + повеќе

Једног дана Мујо ће свом шефу: - Шефе, чуо сам да ако одеш на Мјесец и вратиш свој сат уназад можеш се подмладити за... + повеќе

Никогаш не се расправај со будала. Луѓето можеби нема да ја воочат разликата.