Умови

Големите умови разговараат за идеи.
Просечните умови разговараат за настани.
Малите умови разговараат за луѓе.

Елеонор Рузвелт

Македонските умови разговараат за Турски серии.

Анонимец

Вицотека